Dnyanraj Academy
विद्यार्थ्यांची माऊली...

VISIT US

प्रा.ज्ञानेश्वर आघाव
Dnyanraj Academy

कमला आयुर्वेद हॉस्पिटल शेजारी, बालिकाश्रम रोड, अहमदनगर, महाराष्ट्र, ४१४००१


  SHARE CARD ON  

OUR SERVICES
मराठी + इंग्रजी व्याकरण (मोफत बॅच)
मराठी व्याकरण ऑफलाईन बॅच
Online मराठी व्याकरण बॅच (MPSC-PSI-STI-ASO- सरळसेवा,पोलीस भरती).
Online इंग्लिश व्याकरण व्याकरण बॅच (MPSC-PSI-STI-ASO- सरळसेवा,पोलीस भरती).

PHOTOS